Asociace C-COMEA

Asociace Česko-čínského vzájemného otevřeného vzdělávání – Czech-Chinese Open Mutual Education Association (C-COMEA) vznikla s cílem přiblížit vzdělávací systémy a kulturu Čínské lidové republiky a Česka. Klade si za cíl jak propojení jednotlivých studentů s českými univerzitami, tak i sblížení celých univerzitních subjektů na poli vzdělávání a kultury. V neposlední řadě je asociace C-COMEA připravena nabízet čínským studentům již  studujícím na českých univerzitách možnosti dalšího vzdělávání, kulturního rozvoje a vyžití v jejich hostitelské zemi. Všechny tyto atributy chtějí naplnit přívlastky v názvu asociace, tedy ,,open mutual“, tak i motto asociace ,,come and study“. Slovy Johanna Wolfganga Goetha přece platí, že: „Vzdělání je schopnost porozumět druhým!“

Popis asociace

Asociace Česko-čínského vzájemného otevřeného vzdělávání – Czech-Chinese Open Mutual Education Association (C-COMEA) plní svoji funkci v oblasti uspokojení vzdělávacích a kulturních potřeb čínských studentů. Asociace má skrze své členy dlouholeté zkušenosti s principy moderního vzdělávání a rovněž s jednáními se špičkovými univerzitami České republiky. Asociace Česko-čínského vzájemného otevřeného vzdělávání má zájem podnikat veškeré kroky ve své činnosti ve spolupráci s Velvyslanectvím Čínské lidové republiky a skrze tuto instituci se propojit i se všemi dalšími hlavními subjekty česko-čínského vzdělávání. Stabilita, kvalita moderního vzdělávání a spokojenost zahraničních čínských studentů a čínských subjektů jsou hlavními prioritami Asociace Česko-čínského vzájemného otevřeného vzdělávání – Czech-Chinese Open Mutual Education Association (C-COMEA).

Cíle Asociace C-COMEA

Hlavním cílem asociace je zprostředkovat čínským studentům odborné akreditované studium, jehož vyústěním bude obdržení vysokoškolského titulu, který bude pro čínské studenty plně akceptován i po návratu do Čínské lidové republiky. Jsme přesvědčeni o tom, že chápeme plně potřeby čínských studentů a jsme schopni je naplnit, a to zejména v primárním ohledu směrem na co nejvhodnější umístění studenta na univerzitu, se kterou bude beze zbytku spokojen a která naplní vysoké očekávání evropského zahraničního studia. Asociace má zájem provázet studenta ve studijních i v nestudijních záležitostech a chce postupně vybudovat komplexní síť služeb tak, aby se čínský student cítil co nejvíce komfortně a mohl se naplno věnovat svému studiu. Jsme připraveni svědomitě, odborně a dlouhodobě provázet čínské studenty za cílem získání vysokoškolského titulu na renomovaných českých univerzitách. Svou činností chce asociace propojit současné česko-čínské vzdělávání a umožnit spolupráci stávajících univerzit v mnohem širším ohledu, než je tomu nyní. Samotné navýšení absolutního čísla počtu čínských studentů v České republice je rovněž jedním z hlavních cílů naší asociace.

Galerie ze života asociace